Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică – republicata, Primaria comunei Tamași, prin reprezentantul sau legal VERONICA DONȚU, in calitate de Primar, aduce la cunostinta publica, initierea unui Proiect de Hotarare, cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021.
Proiectul de Hotarare urmeaza fi supus analizei, avizarii și adoptarii Consiliului local Tamași, dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente :
Proiect de hotărâre
Anexa tablou


  Nume Data Fisier
anunt taxe.pdf 19/11/2020 Descarcă
tablou cadru taxe.pdf 19/11/2020 Descarcă