• Centrul de zi pentru copii Tamași

    Misiunea Centrului de zi pentru copii Tamași

     

    Prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și alte persoane care au în îngrijire copii.

    Descrierea proiectului