SERVICIU STARE CIVILA

Program cu publicul:

  • Luni – Vineri: 8:00 – 15:30

CASIERIE

Program cu publicul:

  • Luni – Vineri: 7:30 – 15:30

DEPARTAMENT URBANISM SI AMENAJARE IN TERITORIU

Program cu publicul:

  •  Luni, Miercuri, Joi, Vineri7:30 – 15:30

Program control in teritoriu:

  • Marti: 8:00 – 16:00

REGISTRUL AGRICOL
Program cu publicul:

  • Luni – Vineri: 7:30 – 15:30