Așezare geografică și acces

Comuna Tamași este situată în partea central estică a județului Bacău la contactul culoarului Siretului cu dealurile din extremitatea vestică a Colinelor Tutovei și este formată din satele: Chetris, Furnicari și Tamași (reședința).

Comuna este strabatută de șoseaua județeana DJ252B (iesire directa in DN2 prin DJ252D – ramificație în localitatea Chetriș), se află la o distanță de 25 km de municipiul Bacău și se învecinează cu:

Aspectul morfologic de ansamblu al teritoriului este acela al unei succesiuni de trepte de relief mai înalte spre est (406 m) în zona Cucuieți și din ce în ce mai coborâte spre vest ajungând la 120 m în lunca Siretului.
Teritoriul comunei Tamași dispune de mari resurse de apă ce aparțin pânzelor freatice rețelei hidrografice și lacurilor. Lunca Siretului este un sector bine individualizat cu elemente proprii și cuprinzând brațe părasite și mici mlaștini legate de revărsari ale albiei Siretului. Are aspectul de câmpie neteda cu vegetației specifică hidrofila.