Nr. Data Conținut Fișier Anexă
25 25/02/2021 privind modificarea art.2 HCL nr. 57 din 13.07.2017privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a terenului situat în satul Chetriș, comuna Tamasi și a imobilului situat în sat Tamași, ambele aparțănând domeniului public al comunei Tamași pentru realizarea proiectului „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău” Descarcă

privind modificarea art.2 HCL nr. 57 din 13.07.2017privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a terenului situat în satul Chetriș, comuna Tamasi și a imobilului situat în sat Tamași, ambele aparțănând domeniului public al comunei Tamași pentru realizarea proiectului „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău”

Descarcă

24 25/02/2021 privind modificarea HCL nr. 13 din 28.01.2021 Descarcă

privind modificarea HCL nr. 13 din 28.01.2021

Descarcă

23 25/02/2021 privind însuşirea raportului de follow-up nr.165/29.01.2021 încheiat de Camera de Conturi Bacău împreună cu Decizia nr.20/1/16.02.2021 Descarcă

privind însuşirea raportului de follow-up nr.165/29.01.2021 încheiat de Camera de Conturi Bacău împreună cu Decizia nr.20/1/16.02.2021

Descarcă

22 25/02/2021 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice Descarcă

privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Descarcă

21 25/02/2021 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către Primarul Comunei Tamași, in timpul anului 2021 Descarcă

privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către Primarul Comunei Tamași, in timpul anului 2021

Descarcă

20 25/02/2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Tamași care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Tamași Descarcă

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Tamași care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Tamași

Descarcă

19 25/02/2021 privind aprobarea valorii eligibile angajate pentru implementarea proiectului și a contribuției proprii pentru proiectul ”S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău” Descarcă

privind aprobarea valorii eligibile angajate pentru implementarea proiectului și a contribuției proprii pentru proiectul ”S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău”

Descarcă

18 25/02/2021 privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice Descarcă

privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice

Descarcă

17 25/02/2021 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021 Descarcă

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021

Descarcă

16 25/02/2021 privind scutirea de la plata taxei de salubritate pentru anul 2021 Descarcă

privind scutirea de la plata taxei de salubritate pentru anul 2021

Descarcă

15 25/02/2021 privind aprobarea Actului aditionl nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 8735/147/2020 privind obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mica – amenajare podețe” Descarcă

privind aprobarea Actului aditionl nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 8735/147/2020 privind obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mica – amenajare podețe”

Descarcă

14 25/02/2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV, anul 2020 Descarcă

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV, anul 2020

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă