Promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Primăria Comunei Tamași, jud. Bacău, organizează la sediul instituţiei, în data de 03 august 2021, ora 09:00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a următoarelor funcţii publice de execuţie:

  • Consilier clasa I grad profesional superior  în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, Compartiment Stare Civilă
  • Consilier juridic clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului Juridic si de Contencios Administrativ.