Proces-verbal de afișare a rezultatului selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacantă de Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul de Stare civilă din cadrul S,P.C.L.E.P Tamași, Județul Bacău