Obligație pentru propietarii și deținătorii de terenuri în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate

Avand in vedere adresa inregistrata la Comuna Tamasi cu nr.2838/07.04.2020, primita de la Agentia Nationala pentru Arii

Naturale Protejate din subordinea Ministerului Mediului Apelor si Padurilor prin care suntem informati ca teritoriul Comunei

Tamasi se suprapune partial cu aria natural protejata ROSP A0063 ,,Lacurile de acumulare Buhusi- Bacau- Beresti” rugam toti cetatenii comunei, persoane fizice sau juridice care detin terenuri agricole sau desfasoara activitati in perimetrul sau vecinatatea ariei naturale protejate, ca au obligatia de a respecta prevederile planului de management ROSP A0063 in vederea conservarii habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, Planul de management al sitului Lacurile de acumulare Buhusi- Bacau- Beresti ROSPA0063 a fost aprobat prin OMM nr.2681/2012 – si poate fi consultat si insusit pe pagina de internet.

 


  Nume Data Fisier
Anunț arii protejate 13/04/2020 Descarcă