HOTĂRÂREA NR.12

privind admiterea Cererii de acreditare a observatorilor interni ai organizației neguvernamentale Asociația pentru o Europă Unită la alegerea primarului Comunei Tamași din data de 27.06.2021