Comunicat acte de indentitate

Pentru prevenirea răspândirii infecției cu coronavirus, pe perioada stării de urgență, persoanele care solicită actul de identitate pentru un alt motiv decât pierdere, furt ori distrugere, trebuie să dovedească situația deosebită cu un document ori declarația pe proprie răspundere.

 

Datele de contact ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tamași:
Tel/fax: 0234 225025
Tel: 0758024395
e-mail: spclep.tamasi@comunatamasi.ro