ANUNȚ VALIDARE MANDATE CONSILIERI LOCALI

PROCES -VERBAL
pentru aducerea la cunoștință publică prin afișaj a Încheierii emisă la data de 20.10.2020 de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 11753/180/2020 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși pentru Consiliul Local al Comunei Tamași, județul Bacău.
Data afișării 20.10.2020 ora 15,00 la sediul Primăriei Comunei Tamași și pe www.comunatamași.ro

  Nume Data Fișier
Încheiere judecătorie privind validarea mandatelor consilierilor locali 20/10/2020 Descarcă