ANUNȚ tichete sociale pentru sprijin educational

Conform OUG 133/2020, se pot depune cererile pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, în cuantum de 500 lei/an școlar, pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarităţii materiale de bază.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
– să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei;
– venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, să fie de:
• până la 284 lei/membru de familie, în cazul familiilor cu copii care sunt înscriși la grădiniță;
• până la 1.115 lei/membru de familie în cazul familiilor cu copii care sunt înscriși la școală.
– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat și alocație de susținere a familiei, dosarul trebuie să conțină doar cererea tip completată și dovada înscrierii copiilor într-o unitate de învățământ

Pentru anul şcolar 2020 – 2021 cererile-declarații pe propria răspundere (formular tip) se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, până în 14 septembrie 2020 la registratura Primăriei Tamași.

Familiile care devin eligibile după data de mai sus, pot depune cererile pe tot parcursul anului școlar.

 


  Nume Data Fișier
Cerere pentru acordare tichete pentru sprijin educational conform OUG 133.pdf 09/09/2020 Descarcă