ANUNT SELECTIE DOSARE

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR
PENTRU CONCURSUL DE RECRUARE A UNOR FUNCTII CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI TAMAS
I


  Nume Data Fisier
PV selectie dosar concurs.pdf 30/10/2020 Descarcă