ANUNȚ PUBLIC

AVÂND ÎN VEDERE ADRESA NR.9742/04.12.2020, PRIMITĂ DE LA DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SUGURANȚA ALIMENTELOR BACĂU, PRIN CARE NE INFORMEAZĂ DE MĂSURILE CE TREBUIESC INSTITUITE ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI GRIPERI AVIARE ÎNALT PATOGENE, TOȚI CETĂȚENII CARE DEȚIN ÎN GOSPODĂRII PĂSĂRI, TREBUIE SĂ PROCEDEZE ASTFEL:
– SEPARAREA ÎN CADRUL GOSPODĂRIEI, ÎN MĂSURA POSIBILITĂȚILOR A RAȚELOR ȘI GÂȘTELOR DE ALTE PĂSĂRI DOMESTICE;
– SE VA EVITA PRIN TOATE MIJLOACELE CREȘTEREA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎN AER LIBER, ACESTEA FIIND ȚINUTE ÎNCHISE OBLIGATORIU ÎN SPAȚII DE CAZARE SPECIAL AMENAJATE. ATUNCI CÂND ACEST LUCRU NU ESTE POSIBIL, HRĂNIREA ȘI ADĂPAREA PĂSĂRILOR SE VA REALIZA ÎNTR-O ZONĂ ACOPERITĂ LA CARE NU POT AVEA ACCES PĂSĂRILE SĂLBATICE;
– SE VA INTERZICE ADĂPAREA PĂSĂRILOR DOMESTICE CU APĂ, DIN REZERVOARELE DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ, ACCESIBILE PĂSĂRILOR SĂLBATICE;
– SE VA EVITA INTRAREA MAI MULTOR PERSOANE, ÎN ZONA DE EXPLOATARE A PĂSĂRILOR DOMESTICE, MIȘCĂRILE LIMITÂNDU-SE LA O SINGURĂ PERSOANĂ (PROPRIETARUL EXPLOATAȚIEI);
– SE VA AVEA ÎN VEDERE PREVENIREA CONTACTULUI CU ALTE SPECII DE MAMIFERE, INCLUSIV ROZĂTOARE ȘI ALTE ANIMALE DE COMPANIE;
– SE VOR APLICA MĂSURI SUPLIMENTARE DE EVITARE A INTRODUCERII UNEI EVENTUALE INFECȚII PRIN FOLOSIREA UNEI ÎNCĂLȚĂMINTE DIFERITĂ ÎN SPAȚIUL DE EXPLOATARE A PĂSĂRILOR DOMESTICE SAU A UNUI AMPLASAMENT SPECIAL AMENAJAT PENTRU DEZINSECȚIA ÎNCĂLȚĂMINTEI;
– PREVENIREA ORICĂRUI CONTACT DIRECT ȘI INDIRECT ÎNTRE PĂSĂRILE SĂLBATICE VII, ÎN SPECIAL CELE DE APĂ, ȘI PĂSĂRILE DOMESTICE ȘI ALTE PĂSĂRI, ÎN SPECIAL RAȚELE ȘI GÂȘTELE. ASTFEL, VA TREBUI LIMITAT PE CÂT POSIBIL ACCESUL TUTUROR PĂSĂRILOR DOMESTICE ȘI PĂSĂRI SĂLBATICE CAPTIVE;
– ORICE SIMPTOM, ORICE CREȘTERE A PROCENTELOR DE MORTALITATE ȘI MORBIDITATE CARE AR JUSTIFICA O SUSPICIUNE PRIVIND EVOLUȚIA INFLUENȚEI AVIARE VOR FI ANUNȚATE ÎN REGIM DE URGENȚĂ LA DSVSA BACĂU, LA NUMĂRUL DE TELEFON 0234/586233 SAU E-MAIL: office-bacau@ansvsa.ro .