ANUNT PUBLIC

ANUNŢ
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulteroare, și ale art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizionala in administraţia publică- republicată, se aduce la cunoștință cetățenilor comunei Tamași Proiectul de Buget al Comunei Tamași pentru anul 2021
Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 25.03.2021, la sediul Primăriei comunei Tamași. Proiectul afișat conține sumele care au fost estimate de executiv a face parte din bugetul anului 2021, urmand ca in forma in care va fi supus aprobării să cuprinda si sumele alocate prin Consiliul Județean Bacău.
În perioada 10.03.2021 – 25.03.2021, cetățenii comunei Tamași pot depune atât contestații privind proiectul de buget, cât și propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, prin una din următoarele modalități:
– prin poștă la adresa primăriei comunei Tamași, sediul primăriei;
– prin fax la nr. 0234225025;
– prin email la adresa: contactprimarie@comunatamasi.ro
Așteptăm cu interes pozitia dvs. referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile dvs. care vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul privind aprobarea bugetului local pe anul 2021″.
Documentele privind bugetul local pe anul 2021 pot fi vizualizate/descărcate pe www.comunatamasi.ro.

 


  Nume Data Fisier
anunt public si proces verbal afisare.pdf 05/04/2021 Descarcă
Proiect buget 2021.PDF 05/04/2021 Descarcă