ANUNȚ PUBLIC

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Tamași anunță beneficiarii de prestații sociale ASF- alocația de susținere a familiei, VMG – venit minim garantat, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț să actualizeze dosarul cu urmatoarele documente:
• cartea de identitate (buletinele) titular+membrii familiei,
• certificat de căsătorie (unde este cazul),
• certificatele de naștere,
• adeverință de elev,
• adeverință de la locul de muncă – venit net (unde este cazul)
• adeverință medicală ( beneficiarii de VMG – ajutor social)
Notă: conform Legii 277/2010, art. 24, alin. (1)si(2) „Neîndeplinirea de către titularul alocației a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea platii dreptului incepand cu luna urmatoare celei in care s-a constatat neindeplinirea obligatiei, prin dispozitie a primarului”.

 


  Nume Data Fișier
anunt actualizare dosare prestatii sociale 29/01/2021 Descarcă