ANUNȚ PUBLIC

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACAU SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de incadrare de catre APM Bacau:ca modificarile proiectului ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020″ se supun evaluarii adecvate si nu se supun evaluarii impactului asupra corpului de apa.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23, Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 8-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, cât şi la următoarea adresă de internet:http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul Raportului de imapct asupra mediului la sediul APM Bacău, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Bacău.