ANUNT ETAPA DE INCADRARE – MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TAMASI, JUDETUL BACAU

ANUNT

 

 

COMUNA TAMASI, titular al proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamaşi, judeţul Bacău’’ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Tamaşi, satele Furnicari, Chetriş, Tamaşi,  judeţul Bacău;

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău,  din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.10.2017.


  Nume Data Fișier
ANUNT_-_MEDIU_2.pdf 17/10/2017 Descarcă