Anunț colectiv PF nr. 2/2021 privind indeplinirea proceduri de comunicare pentru persoane fizice

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Intrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2), (3) din Legea nr. 207/2015 Privind Codul de procedură fiscală , am procedat, în conformitate cu dispozițiile art 47 alin. (4)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

       În acest sens s-a afișat în data de 26.05.2021, concomitent la sediul Primăriei Comunei Tamași si pe pagina de internet www.comunatamasi.ro, anunțul cu nr. 5711 din data de 28.06.2021  privind somația și titlul executoriu emise pentru contribuabilul persoana fizica.

       Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent sau la numărul de telefon, 0234/225.025. Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării procesului verbal,  respectiv 14.07.2021