ANUNȚ ADI SIRET GAZ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Siret Gaz” titular al proiectului ,,Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Siret Gaz, in comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, județul Bacău”, propus a se realiza în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată.


  Nume Data Fisier
anunt mediu.pdf 13/11/2020 Descarcă