Nr. Data Conținut Fișier Anexă
69 23/09/2021 privind primirea U.A.T. Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia Descarcă

privind primirea U.A.T. Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia

Descarcă

68 23/09/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Tamaşi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Chetriş, Comuna Tamaşi, Judeţul Bacău pentru anul școlar 2021 – 2022 Descarcă

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Tamaşi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Chetriş, Comuna Tamaşi, Judeţul Bacău pentru anul școlar 2021 – 2022

Descarcă

67 23/09/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții Descarcă

privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții

Descarcă

66 23/09/2021 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II, anul 2021al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna Tamași, Județul Bacău Descarcă

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II, anul 2021al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna Tamași, Județul Bacău

Descarcă

65 23/09/2021 privind participarea UAT Tamași la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban Descarcă

privind participarea UAT Tamași la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban

Descarcă

53 26/07/2021 privind modificarea HCL 34/2021 referitoare la numarul si cuantumul lunar a burselor acordate elevilor Descarcă

privind modificarea HCL 34/2021 referitoare la numarul si cuantumul lunar a burselor acordate elevilor

Descarcă

52 26/07/2021 privind desemnarea dlui Matieș Andrei Daniel, primar, să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR Descarcă

privind desemnarea dlui Matieș Andrei Daniel, primar, să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR

Descarcă

51 26/07/2021 privind alegerea presedintelui de sedintă Descarcă

privind alegerea presedintelui de sedintă

Descarcă

48 08/07/2021 proiect nr. 48 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local Descarcă

proiect nr. 48 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local

Descarcă

47 08/07/2021 Proiect nr. 47 privind aprobarea contractului cadru cu DGASPC Bacau Descarcă

Proiect nr. 47 privind aprobarea contractului cadru cu DGASPC Bacau

Descarcă

46 08/07/2021 Proiect nr. 46 privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB Descarcă

Proiect nr. 46 privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB

Descarcă

32 23/04/2021 privind desemnarea domnului CEASAR CONSTANTIN – Viceprimar cu atribuții de primar al comunei Tamași să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR privind implementarea proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mică – amenajare podețe” Descarcă

privind desemnarea domnului CEASAR CONSTANTIN – Viceprimar cu atribuții de primar al comunei Tamași să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR privind implementarea proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mică – amenajare podețe”

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă