Nr. Data Conținut Fișier Anexă
53 26/07/2021 privind modificarea HCL 34/2021 referitoare la numarul si cuantumul lunar a burselor acordate elevilor Descarcă

privind modificarea HCL 34/2021 referitoare la numarul si cuantumul lunar a burselor acordate elevilor

Descarcă

52 26/07/2021 privind desemnarea dlui Matieș Andrei Daniel, primar, să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR Descarcă

privind desemnarea dlui Matieș Andrei Daniel, primar, să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR

Descarcă

51 26/07/2021 privind alegerea presedintelui de sedintă Descarcă

privind alegerea presedintelui de sedintă

Descarcă

48 08/07/2021 proiect nr. 48 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local Descarcă

proiect nr. 48 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local

Descarcă

47 08/07/2021 Proiect nr. 47 privind aprobarea contractului cadru cu DGASPC Bacau Descarcă

Proiect nr. 47 privind aprobarea contractului cadru cu DGASPC Bacau

Descarcă

46 08/07/2021 Proiect nr. 46 privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB Descarcă

Proiect nr. 46 privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB

Descarcă

32 23/04/2021 privind desemnarea domnului CEASAR CONSTANTIN – Viceprimar cu atribuții de primar al comunei Tamași să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR privind implementarea proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mică – amenajare podețe” Descarcă

privind desemnarea domnului CEASAR CONSTANTIN – Viceprimar cu atribuții de primar al comunei Tamași să reprezinte Comuna Tamași în relațiile cu AFIR privind implementarea proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la scară mică – amenajare podețe”

Descarcă

31 23/04/2021 privind alegerea președintelui de ședință Descarcă

privind alegerea președintelui de ședință

Descarcă

30 23/04/2021 privind aprobarea contractului cadru de asociere cu DGASPC Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap Descarcă

privind aprobarea contractului cadru de asociere cu DGASPC Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

Descarcă

29 23/04/2021 privind alegerea viceprimarului comunei Tamași, județul Bacău Descarcă

privind alegerea viceprimarului comunei Tamași, județul Bacău

Descarcă

28 23/04/2021 privind eliberarea din funcție a viceprimarului Comunei Tamași, județul Bacău Descarcă

privind eliberarea din funcție a viceprimarului Comunei Tamași, județul Bacău

Descarcă

27 23/04/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 Descarcă

privind aprobarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2021 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2021

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă