Nr. Data Conținut Fișier Anexă
29 27/04/2022 [Caracter normativ] privind luare la cunoștință a Raportului de follow-up nr. 25218 din data de 04.03.2022 incheiat in urma actiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 19 din 15.06.2021 emisă de către directorul Camerei de Conturi, Județul Bacău împreuna cu Decizia nr. 19/1 din 14.03.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind luare la cunoștință a Raportului de follow-up nr. 25218 din data de 04.03.2022 incheiat in urma actiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 19 din 15.06.2021 emisă de către directorul Camerei de Conturi, Județul Bacău împreuna cu Decizia nr. 19/1 din 14.03.2022

Descarcă

28 27/04/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău si actualizarea listei de investitii pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău si actualizarea listei de investitii pentru anul 2022

Descarcă

27 27/04/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tamași pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tamași pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022

Descarcă

26 27/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului de gospodărire al Comunei Tamași, Județul Bacău pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului de gospodărire al Comunei Tamași, Județul Bacău pentru anul 2022

Descarcă

25 27/04/2022 [Caracter normativ] privind desemnarea consilierilor locali în vederea formării comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tamași, Județul Bacău
pentru anul 2021
Descarcă

[Caracter normativ] privind desemnarea consilierilor locali în vederea formării comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tamași, Județul Bacău
pentru anul 2021

Descarcă

24 29/03/2022 [Caracter normativ] privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica romano-catolica cu hramul „Sfanta Fecioara Maria Regina Rozariului” din sat Furnizari, com. Tamasi, jud. Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea de sprijin financiar pentru Biserica romano-catolica cu hramul „Sfanta Fecioara Maria Regina Rozariului” din sat Furnizari, com. Tamasi, jud. Bacau

Descarcă

23 29/03/2022 [Caracter normativ] privind incheierea unor contracte de asistenta si reprezentare juridica, pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind incheierea unor contracte de asistenta si reprezentare juridica, pentru anul 2022

Descarcă

22 29/03/2022 [Caracter normativ] privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti

Descarcă

[Caracter normativ] privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti

Descarcă

21 21/03/2022 [Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti Descarcă

[Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti

Descarcă

20 21/03/2022 [Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, Județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”

Descarcă

19 21/03/2022 [Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul „Intrare in legalitate – Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tamași, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul „Intrare in legalitate – Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tamași, județul Bacău”

Descarcă

18 21/03/2022 [Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către Primarul Comunei Tamași, in timpul anului 2022 Descarcă

[Caracter normativ] PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către Primarul Comunei Tamași, in timpul anului 2022

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă