Nr. Data Conținut Fișier Anexă
44 31/05/2021 privind punerea la dispoziție proiectului Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia Descarcă

privind punerea la dispoziție proiectului Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

Descarcă

43 31/05/2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritorial comuna TAMASI în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna TAMASI este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Descarcă

privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritorial comuna TAMASI în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna TAMASI este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

Descarcă

42 31/05/2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2021 Descarcă

privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2021

Descarcă

41 31/05/2021 privind aprobarea Contractului de finanțare nr. POCU/827/5/2/139955 pentru Proiectul ”S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău” Descarcă

privind aprobarea Contractului de finanțare nr. POCU/827/5/2/139955 pentru Proiectul ”S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău”

Descarcă

40 31/05/2021 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamași în anul 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamași în anul 2021

Descarcă Descarcă

39 31/05/2021 privind aprobarea Statului de functii și organigramei pentru aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Tamasi
Descarcă Descarcă

privind aprobarea Statului de functii și organigramei pentru aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Tamasi

Descarcă Descarcă

38 20/05/2021 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I, anul 2021 Descarcă

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I, anul 2021

Descarcă

37 20/05/2021 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Gora Georgeta, în vederea refacerii imobilului din satul Furnicari, Comuna Tamași, Județul Bacău distrus în urma unui incendiu Descarcă

privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Gora Georgeta, în vederea refacerii imobilului din satul Furnicari, Comuna Tamași, Județul Bacău distrus în urma unui incendiu

Descarcă

36 20/05/2021 privind înregistrarea Comunei Tamași în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile on-line Descarcă

privind înregistrarea Comunei Tamași în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile on-line

Descarcă

35 20/05/2021 privind încheierea cu ORANGE ROMANIA SA a unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora Descarcă

privind încheierea cu ORANGE ROMANIA SA a unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

Descarcă

34 20/05/2021 privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Tamași pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021 Descarcă

privind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Comunei Tamași pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

Descarcă

33 20/05/2021 privind completarea comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, comerț și urbanism Descarcă

privind completarea comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, comerț și urbanism

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă