Nr. Data Conținut Fișier Anexă
23 26/04/2023 [Caracter normativ] privind asocierea UAT Tamasi cu C.J.Bacau -prin DGASPC Bacau- pentru sustinerea sistemului de protectie de tip residential a persoanelor cu handicap Descarcă

[Caracter normativ] privind asocierea UAT Tamasi cu C.J.Bacau -prin DGASPC Bacau- pentru sustinerea sistemului de protectie de tip residential a persoanelor cu handicap

Descarcă

22 26/04/2023 [Caracter normativ] privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C DELGAZ GRID S.A Descarcă

[Caracter normativ] privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C DELGAZ GRID S.A

Descarcă

21 26/04/2023 [Caracter normativ] cu privire la aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale COMUNA TAMASI BACAU , judetul Bacau la parteneriatul ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BACĂUL RURAL Descarcă

[Caracter normativ] cu privire la aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale COMUNA TAMASI BACAU , judetul Bacau la parteneriatul ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BACĂUL RURAL

Descarcă

20 26/04/2023 [Caracter normativ] privind participarea UAT Tamasi la programul rabla auto local Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea UAT Tamasi la programul rabla auto local

Descarcă

19 11/04/2023 [Caracter normativ] privind actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara, Codul de Etica și Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: Centru de zi pentru copii Tamași Descarcă

[Caracter normativ] privind actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara, Codul de Etica și Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: Centru de zi pentru copii Tamași

Descarcă

18 11/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor anteriori în cursul anului 2023, de catre Primarul și Viceprimarul Comunei Tamași Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor anteriori în cursul anului 2023, de catre Primarul și Viceprimarul Comunei Tamași

Descarcă

17 11/04/2023 [Caracter normativ] privind modificarea Statului de funcții și Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamași, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Statului de funcții și Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamași, județul Bacău

Descarcă

16 11/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea plații in valoare de 3.370,00 lei, reprezentând cheltuieli de judecată și indemnizații restante, către Ceasăr Constantin Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea plații in valoare de 3.370,00 lei, reprezentând cheltuieli de judecată și indemnizații restante, către Ceasăr Constantin

Descarcă

15 11/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1087 din data de 16 aprilie 2018 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1087 din data de 16 aprilie 2018

Descarcă

14 11/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizației anuale aferenta fiecarui membru al Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, pentru anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizației anuale aferenta fiecarui membru al Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, pentru anul 2023

Descarcă

13 11/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea drepturilor banești aferente personalului didactic care solicită cheltuielile de deplasare Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea drepturilor banești aferente personalului didactic care solicită cheltuielile de deplasare

Descarcă

12 11/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pasunilor disponibile aflate in proprietatea COMUNEI TAMAŞI Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pasunilor disponibile aflate in proprietatea COMUNEI TAMAŞI

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă