Nr. Data Conținut Fișier Anexă
47 31/08/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea devizului general actualizat aferent Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire pavilion pentru activități școlare în aer liber, înființare și dotare laboratoare” Școala gimnazială nr.1 Tamași. Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea devizului general actualizat aferent Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire pavilion pentru activități școlare în aer liber, înființare și dotare laboratoare” Școala gimnazială nr.1 Tamași.

Descarcă

46 31/08/2022 [Caracter normativ] privind participarea UAT TAMAȘI la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea UAT TAMAȘI la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană

Descarcă

45 31/08/2022 [Caracter normativ] privind includerea drumului DS: 999/86 în domeniul public al Comunei Tamași, Județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind includerea drumului DS: 999/86 în domeniul public al Comunei Tamași, Județul Bacău

Descarcă

44 31/08/2022 [Caracter normativ] privind Desfășurarea ZILELOR COMUNEI TAMAȘI, în perioada 08-11.09.2022 și alocarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea competițiilor sportive Descarcă

[Caracter normativ] privind Desfășurarea ZILELOR COMUNEI TAMAȘI, în perioada 08-11.09.2022 și alocarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea competițiilor sportive

Descarcă

43 31/08/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea participării U.A.T Comuna Tamași la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități: ,,Construirea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Tamași, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea participării U.A.T Comuna Tamași la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități: ,,Construirea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Tamași, județul Bacău”

Descarcă

42 26/07/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august 2022 – octombrie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august 2022 – octombrie 2022

Descarcă

41 23/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022
Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022

Descarcă

40 23/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2022 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2022 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB

Descarcă

39 23/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Contractului de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Contractului de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap

Descarcă

38 23/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I, anul 2022 pentru Comuna Tamași Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I, anul 2022 pentru Comuna Tamași

Descarcă

37 23/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pe anul 2022
Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pe anul 2022

Descarcă

36 23/06/2022 [Caracter normativ] privind modificarea Statului de functii și organigramei pentru aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Tamasi, județul Bacău
Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Statului de functii și organigramei pentru aparatul de specialitate
al Primarului Comunei Tamasi, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă