Nr. Data Conținut Fișier Anexă
435 24/11/2023 [Caracter normativ] privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tamași, județul Bacău, pentru data de 29 noiembrie 2023, ora 10:00 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tamași, județul Bacău, pentru data de 29 noiembrie 2023, ora 10:00

Descarcă Descarcă

428 10/11/2023 [Caracter normativ] privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamași, județul Bacău, pentru data de 20 noiembrie 2023, ora 10:00 Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamași, județul Bacău, pentru data de 20 noiembrie 2023, ora 10:00

Descarcă

427 01/11/2023 [Caracter normativ] privind numerotarea chitanțelor colectoare creanțe buget local anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind numerotarea chitanțelor colectoare creanțe buget local anul 2023

Descarcă

422 01/11/2023 [Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.11 din data de 27 mai 1982, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Laslău Petrea și Laslău Geta

[Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.11 din data de 27 mai 1982, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Laslău Petrea și Laslău Geta

418 01/11/2023 [Caracter normativ] privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect -Achiziția directă pentru atribuirea contractului de Furnizare echipamente pentru proiectul ”Dezvoltarea serviciilor publice în comuna Tamași prin achiziție de utilaje” Descarcă

[Caracter normativ] privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect -Achiziția directă pentru atribuirea contractului de Furnizare echipamente pentru proiectul ”Dezvoltarea serviciilor publice în comuna Tamași prin achiziție de utilaje”

Descarcă

406 23/10/2023 [Caracter normativ] privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Tamași, județul Bacău, pentru data de 30 octombrie 2023, ora 10:00 Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Tamași, județul Bacău, pentru data de 30 octombrie 2023, ora 10:00

Descarcă

405 23/10/2023 [Caracter normativ] privind eliberarea din funcție a viceprimarului Comunei Tamași, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind eliberarea din funcție a viceprimarului Comunei Tamași, județul Bacău

Descarcă

402 18/10/2023 [Caracter individual] privind rectificarea actului de naștere nr.94 din data de 10 septembrie 1962, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Copoț Geta

[Caracter individual] privind rectificarea actului de naștere nr.94 din data de 10 septembrie 1962, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Copoț Geta

401 18/10/2023 [Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.21 din data de 18 iunie 1954, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Hodea Grigore și Bot Catinca

[Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.21 din data de 18 iunie 1954, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Hodea Grigore și Bot Catinca

400 18/10/2023 [Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.41 din data de 28 octombrie 1995, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Rădăvoiu Ion și Laslău Florentina

[Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.41 din data de 28 octombrie 1995, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Rădăvoiu Ion și Laslău Florentina

398 16/10/2023 [Caracter normativ] privind delegarea cu caracter temporar a atribuțiilor de secretar comună d-lui Stoica Romică-Consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamași Descarcă

[Caracter normativ] privind delegarea cu caracter temporar a atribuțiilor de secretar comună d-lui Stoica Romică-Consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamași

Descarcă

360 02/10/2023 [Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.5 din data de 16 iulie 2021, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Breazu Ion și Breazu Ana Maria

[Caracter individual] privind rectificarea actului de căsătorie nr.5 din data de 16 iulie 2021, exemplarele I și II, înregistrat la Primăria Comunei Tamași, județul Bacău privind pe Breazu Ion și Breazu Ana Maria

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă