Nr. Data Conținut Fișier Anexă
165 03/06/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local sursa A Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local sursa A

Descarcă

164 03/06/2022 [Caracter individual] privind aprobarea sporului de proiect pentru luna mai 2022 doamnei Nechifor Manuela coordonatorul proiectului “Șanse egale pentru viața în comunitate”, Cod SMIS 2014+:130548, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel de proiecte POCU/462/4/15

[Caracter individual] privind aprobarea sporului de proiect pentru luna mai 2022 doamnei Nechifor Manuela coordonatorul proiectului “Șanse egale pentru viața în comunitate”, Cod SMIS 2014+:130548, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel de proiecte POCU/462/4/15

163 03/06/2022 [Caracter individual] privind acordarea ajutorului social

[Caracter individual] privind acordarea ajutorului social

162 03/06/2022 [Caracter individual] privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

[Caracter individual] privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

161 03/06/2022 [Caracter normativ] privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consilului Local al Comunei Tamași, Județul Bacău, pentru data de 3 Iunie 2022, ora 14.00 Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consilului Local al Comunei Tamași, Județul Bacău, pentru data de 3 Iunie 2022, ora 14.00

Descarcă

160 30/05/2022 [Caracter individual] privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei

[Caracter individual] privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei

159 30/05/2022 [Caracter individual] privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei

[Caracter individual] privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei

158 30/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea functiei publice de conducere specifică de Secretar General al Comunei Tamași, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea functiei publice de conducere specifică de Secretar General al Comunei Tamași, județul Bacău

Descarcă

157 30/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs, respective a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier,clasa I,grad profesional superior din cadrul Compartimentului Stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P Tamași, județul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs, respective a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier,clasa I,grad profesional superior din cadrul Compartimentului Stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P Tamași, județul Bacau

Descarcă

156 30/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de referent,clasa III,grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului – din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tamasi Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de referent,clasa III,grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului – din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tamasi

Descarcă

155 26/05/2022 [Caracter individual] privind stabilirea sporului, începând cu data de 01.05.2022, pentru doamna Condurache Andreea – educator, trapta profesionala Asistent – funcție contractuală din cadrul Compartimentului Centru de Zi pentru Copii Tamași

[Caracter individual] privind stabilirea sporului, începând cu data de 01.05.2022, pentru doamna Condurache Andreea – educator, trapta profesionala Asistent – funcție contractuală din cadrul Compartimentului Centru de Zi pentru Copii Tamași

154 26/05/2022 [Caracter individual] privind stabilirea sporului, începând cu data de 01.05.2022, pentru doamna Beca Cristina – îngrijitoare – funcție contractuală din cadrul Compartimentului Centru de Zi pentru Copii Tamași

[Caracter individual] privind stabilirea sporului, începând cu data de 01.05.2022, pentru doamna Beca Cristina – îngrijitoare – funcție contractuală din cadrul Compartimentului Centru de Zi pentru Copii Tamași

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă