ANUNȚ PUBLIC

AVÂND ÎN VEDERE ADRESA NR.9948/10.12.2020 PRIMITĂ DE LA MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR (GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU) PRIN CARE NE INFORMEAZĂ CĂ AVEM OBLIGAȚIA SĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ OPINIEI PUBLICE INTERDICȚIA DE ARDERE A DEȘEURILOR DE ORICE NATURĂ VĂ FACEM CUNOSCUT URMĂTOARELE:

– ÎN SCOPUL MENȚINERII CALITĂȚII AERULUI SE INSTITUIE PE RAZA COMUNEI TAMAȘI, INTERDICȚIA DE ARDERE A DEȘEURILOR DE ORICE NATURĂ
– CONFORM ART.19, ALIN.4 DIN LEGEA NR.211/2011 PRIVIND REGIMUL DEȘEURILOR-REPUBLICATĂ, ELIMINAREA (INCLUSIV ARDEREA) DEȘEURILOR ÎN AFARA SPAȚIILOR AUTORIZATE ESTE INTERZISĂ FIIND SANCȚIONATĂ CONFORM ART.61 DIN ACELAȘI ACT NORMATIV CU AMENDĂ DE LA 3000 LEILA 6000 LEI, PENTRU PERSOANELE FIZICE, ȘI DE LA 20.000 LA 40.000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE.