Anunț colectiv 3 privind îndeplinirea procedurii de comunicare

        Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2), (3) din Legea nr. 207/2015 Privind Codul de procedură fiscală , am procedat, în conformitate cu dispozițiile art 47 alin. (4)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

       În acest sens s-a afișat în data de 30.12.2020, concomitent la sediul Primăriei Comunei Tamași si pe pagina de internet www.comunatamasi.ro, anunțul cu nr. 10532 din data de 30.12.2020  privind somațiile și titlurile executorii emise pentru contribuabili persoane fizice.

       Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent sau la numărul de telefon, 0234/225.025. Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării procesului verbal,  respectiv 20.01.2021.

 

 

 


  Nume Data Fișier
ANUNT COLECTIV 3.pdf 30/12/2020 Descarcă