ANUNȚ

Primăria Comunei Tamași, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului administrativ și servicii de utilitate publică, transport public.
Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, cu numarul 44 din data 19-01-2021.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Tamași, jud. Bacău, astfel:
– proba scrisă: 10 februarie 2021, ora 10.00
– proba practică: 12 februarie 2021, ora 10.00
– proba interviu: 15 februarie 2021, ora 10.00
Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Comunei Tamași www.comunatamasi.ro
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării, la registratura primăriei.
Relaţii suplimentare la telefon 0234/225025.


  Nume Data Fișier
anunt angajare personal contractual ingrijitor 21/01/2021 Descarcă