Nume Data Fisier
Acte necesare eliberare CI 12/04/2021 Descarcă
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 12/04/2021 Descarcă
Cerere eliberare C.I.P C.R.D.S.-formular 12/04/2021 Descarcă
Cerere înscriere mentiune de reședință-formular 12/04/2021 Descarcă
Cerere eliberare act de identitate-formular 12/04/2021 Descarcă

ANUNȚ

Având în vedere situația existentă la nivel național referitoare la condițiile tehnice de tipărire, vă informăm că termenul de eliberare al cărților de identitate este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

În conformitate cu prevederile art.5, alin.5 din Legea nr.55/2020actele de identitate își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Descriere activitate:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comuna Tamași are următoarele principale atribuții:
a) întocmește, păstrează, ține evidența, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civilă, carțile de identitate și cățile de alegător;
b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
c) întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;
d) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;
e) actualizează, utilizează și valorifică Baza de Date Locală, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
f) furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea „Registrului Național de Evidență a Persoanelor” (R.N.E.P.)
g) furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale populației;
h) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;
i) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
j) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.